ubezpieczenie kredytu – uwaga na ogólne warunki ubezpieczenia

Wiele mówi się ostatnio o ubezpieczeniach które banki wciskają swoim klientom ubiegającym się o kredyt hipoteczny. Chodzi o ubezpieczenia na wypadek utraty zdolności do spłaty kredytu oraz ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Pojawiają się głosy że bank zarabia na ubezpieczeniu, natomiast w przypadku gdy zaistnieje zdarzenie niepożądane ubezpieczony nie może skorzystać z odszkodowania. Postanowiłem przyjrzeć się ogólnym warunkom ubezpieczenia kredytobiorców od ryzyka utraty pracy i całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu oferowanego przez firmęInterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Tego rodzaju ubezpieczenie proponuje swoim klientom ubiegającym się o kredyt bank PKO BP.

Szczególnie zainteresowały mnie wyłączenia odpowiedzialności. Jasne jest że towarzystwo nie wypłaci odszkodowania jeżeli ubezpieczony straci pracę ze swojej winy np. w skutek rażących zaniedbań. Osoby które nie zapoznają się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mogą nie wiedzieć, że ubezpieczenie się nie należy w przypadku kiedy ubezpieczonemu wygasa praca na czas określony. Gdyby osoba posiadająca umowę na czas określony straciła pracę towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci nie więcej niż ilość świadczeń które odpowiadają liczbie miesięcy, jakie upłynęły od miesiąca, w którym ubezpieczony stracił pracę do miesiąca w którym umowa o pracę wygasłaby.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia. To jest akurat jasne i zrozumiałe. Jasne jest, że nie odpowiada za choroby wcześniej ujawnione i zdiagnozowane. Jasne jest że ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa powstałe wskutek pozostawania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających itd.

Moje wątpliwości budzi np. wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za następstwa chorób przewlekłych. Według Światowej Organizacji Zdrowia choroby przewlekłe są długotrwałe i wolno postępujące choroby (źródło: http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/), czy też choroby zawodowej. Konieczność hospitalizacji powstaje właśnie bardzo często wskutek pojawienia się chorób przewlekłych. Ubezpieczyciel nie ponosi także odpowiedzialności za następstwa powstałe w związku z uprawianiem sportu wyczynowego, sportu wysokiego ryzyka. Czy mam rozumieć, pływał na desce i coś mi się nie daj Boże stanie, mając tego rodzaju ubezpieczenie to one nie będzie obejmowało mnie w tym momencie ochroną? To jest moim zdaniem niedopowiedziane.

Pojawiły się także ubezpieczenia na życie z opcją zwrotu wpłaconego kapitału jeżeli nie zajdzie zdarzenie powodujące że odszkodowanie będzie musiało być wypłacone. Jeżeli np. klient kupuje ubezpieczenie na pięć lat i w ciągu tego okresu nic się nie zdarzy otrzyma zwrot wpłaconych składek. Z tym że należy pamiętać że zazwyczaj składka wypłacana jest w wartości nominalnej. Często okazuje się, stosunek wpłacanych składek do wartości ubezpieczenia jest dużo większy niż w przypadku polis przy których ubezpieczyciel nie oferuje zwrotu kapitału. Przy tego typu ofercie warto na samym początku dowiedzieć się jaka jest ta relacja sumy wpłaconych składek do wartości ubezpieczenia.

2 thoughts on “ubezpieczenie kredytu – uwaga na ogólne warunki ubezpieczenia

 • February 1, 2014 at 3:22 pm
  Permalink

  To jest właśnie odpowiednie podejście. Swoją drogą wielu ludziom szkoda pieniędzy i nie korzystają z pomocy radcy prawnego. Później okazuje się, że mają ubezpieczenie z którego nie mogą skorzystać.

  Reply
 • January 5, 2014 at 12:56 am
  Permalink

  Czytanie ogólnych warunków ubezpieczenia jest nadal dla wielu osób zbyt zniechęcające, aby się tym zająć. A szkoda, bo zazwyczaj na tle pewnych niedomówień powstają niepotrzebne pretensje. Skoro powierzać komuś już swoje życie i zdrowie, warto podejść do tego tak odpowiedzialnie, jak chce się być traktowanym.
  Ja osobiście zawsze przedstawiam wyłączenia odpowiedzialności, których firma nie ubezpiecza.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code