Protokół przekazania nieruchomości gruntowej

W statystykach bloga pojawia się bardzo często hasło – protokół przekazania nieruchomości gruntowej.
Poniżej kilka słów na temat przygotowania tego rodzaju protokołu. Na górze protokołu należy podać miejscowość i datę. Poniżej należy napisać: protokół wydania nieruchomości. Poniżej należy napisać zdanie: zgodnie z aktem notarialnym zawartym – tutaj należy podać datę, imię i nazwisko notariusza oraz nr repetytorium, strony aktu przekazują sobie przedmiotową nieruchomość. Pan/Pani X – wydaje niezabudowaną nieruchomość gruntową zlokalizowaną – tutaj należy podać miejscowość, nazwę i numer ulicy (jeżeli jest), numer działki, obręb, a Pan/Pani Y odbiera wyżej wymienioną nieruchomość i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Jeżeli na działce znajdują się media takie jak na przykład woda, prąd, należy podać stany liczników. Jeżeli działka jest ogrodzona należy wspomnieć w protokole o przekazanych kluczach. Jeżeli na działce znajdują się budowle należy wspomnieć o tym w protokole i opisać szczegółowo ich stan. W protokole należy zamieścić inne ustalenia, uwagi i zastrzeżenia stron umowy. Na samym dole należy mieścić podpisy przekazującego i przejmującego nieruchomość.

Przeczytaj zanim przystąpisz do aktu notarialnego

Dzisiejszy post dotyczy protokołu zdawczo-odbiorczego, który  powinien stanowić załącznik do umowy kupna sprzedaży domu czy też mieszkania. Jego rolą jest ochrona interesów zarówno sprzedającego jak i kupującego. Pomaga uniknąć niejasności, ewentualnych sporów. Nie wszyscy kupujący mieszkanie czy też dom myślą o tym, żeby sporządzić taki protokół oraz aneks do umowy wyszczególniający stan wyposażenia nabywanego lokalu.

Zdarzają się sytuację, że sprzedający przed opuszczeniem mieszkania wymontowuje, armaturę łazienkową. Zdarza się, że kupujący odwiedzając zakupione mieszkanie po akcie notarialnym zastaje gołe ściany oraz brak podłóg. Jest zdziwiony tą sytuacją. Często jest tak, że przekazanie kluczy nie następuje w lokalu który jest przedmiotem transakcji. Sporządzenie protokołu czy też zawarcie informacji o wyposażeniu oraz jego stanie który sprzedający zobowiązuje się zostawić kupującemu w aneksie do umowy sprzedaży minimalizuje ryzyko takich sytuacji. Read more