Czy raty kredytów we frankach szwajcarskich spadną?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego, które stanowi koszt udostępnienia pieniądza składa się z dwóch części – marży kredytowej oraz rynkowej stopy procentowej. Pierwsza składowa jest określona w umowie przez bank i zazwyczaj jest niezmienna przez cały okres kredytu. Natomiast rynkowa stopa procentowa jest zmienną częścią oprocentowania, ponieważ nie zależy bezpośrednio od banku tylko od rynku na którym działa bank. Poszczególne instytucje bankowe funkcjonujące na rynku mogą posiadać w różnych okresach nadpłynność gotówki lub brak płynności gotówki. W związku z tym pożyczają sobie nadwyżki. Koszt takiej pożyczki jest określony przez stopę referencyjną. Jeśli klient zaciąga kredyt w złotówkach, zmienną część oprocentowania kredytu pełni stopa WIBOR. WIBOR to rynkowa stopa procentowa, po jakiej instytucje finansowe pożyczają sobie krajową walutę na polskim rynku międzybankowym. Banki mogą udzielać sobie pożyczek na różne okresy. WIBOR 3M oznacza stopę procentową po jakiej instytucje finansowe pożyczają sobie walutę na polskim rynku międzybankowym na okres trzech miesięcy.

Kredyty walutowe także oparte są na podobnych zasadach. Składają się z marży kredytowej oraz rynkowej stopy procentowej po jakiej banki pożyczają sobie daną walutę na okres trzech miesięcy. Pierwsza składowa którą jest marża jest zazwyczaj niezmienna przez cały okres kredytu. W przypadku kredytów zaciągniętych we franku szwajcarskim, zmienną część oprocentowania kredytu stanowi stopa procentowa LIBOR 3M (CHF).
Na wysokość raty kredytu walutowego wpływają trzy składniki:

1. Koszt pieniądza na rynku międzybankowym. W przypadku franków szwajcarskich jest to LIBOR, natomiast
w przypadku kredytów w euro jest to EURIBOR;
2. Wysokość marży kredytu;
3. Kurs waluty w której został zaciągnięty kredyt.

Marża jest zazwyczaj stała przez cały okres kredytowania (chyba, że bank ustalił z kredytobiorcą zapis w umowie który mówi, że marża kredytu może ulec zmianie w skutek wzrostu ryzyka nieterminowej spłaty kredytu i chce z tego prawa skorzystać). Jeżeli chodzi o LIBOR 3M (CHF) to jest on w chwili obecnej najniższy w historii. Wynosi obecnie 0,01%. Analizując dane historyczne zazwyczaj średnio wynosił niecałe 3%. Koszt pozyskania franka na rynku bankowym nie będzie niższy. Może być wyższy.

Natomiast jeżeli chodzi o zmiany kursu franka szwajcarskiego to są najniższe w ciągu ostatniego roku. Już z perspektywy trzech czy pięciu lat kurs franka szwajcarskiego jest wysoki. Podobnie z perspektywy 10 czy 30 lat kurs CHF/PLN też jest wysoki. Nie sądzę, aby w najbliższym czasie kurs franka szwajcarskiego znacząco stracił na wartości. Podsumowując to co zostało napisane uważam, że nie ma co liczyć w perspektywie najbliższych kilku lat na spadek raty kredytów we franku szwajcarskim. Oczywiście to jest moja prywatna opinia i życzyłbym wielu zadłużonym we franku, aby moja prognoza się nie sprawdziła.