Czy warto inwestować w nieruchomości?

Ostatnio znalazłem na wykopie wpis w którym autor przekonywał, że nie warto inwestować w nieruchomości ponieważ należy oczekiwać, że w wiek produkcyjny wejdą osoby z niżu demograficznego. Autor przedstawił piramidę wieku ludności. Z poniższego rysunku widać, że obecnie mamy nie całe 38 mln ludności.


Źródło: Dane GUS

W chwili obecnej najliczniejszą grupą sobą osoby urodzone w 1984 roku. Mają one 29 lat. Drugą najliczniejszą grupę stanowią osoby z powojennego wyżu demograficznego (baby boomer). Z czasem zmniejszy się ilość osób wchodzących na rynek pracy, zakładających rodziny i kupujących mieszkanie.


Źródło: Dane GUS

To jest część prawdy dotycząca rynku nieruchomości. Warunki mieszkaniowe w Polsce należą do jednych z najgorszych w Europie. Według danych Eurostatu w Polsce w 2010 roku 47,5% osób żyło w przeludnionych mieszkaniach. W tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej gorszy wskaźnik panował tylko na Łotwie (57,1%) oraz w Rumuni (54,9%). Ponadto w Polsce występuje bardzo duży odsetek mieszkań wskazujących pewne aspekty deprywacji. Są to mieszkania cechujące się brakiem udogodnień takich jak łazienka, toaleta, nieszczelny dach czy też niedoświetlenie.

W 2010 w Polsce z deprywacją mieszkaniową borykało się około 12% populacji. W tym samym czasie w Rumunii wskaźnik ten wynosił ponad 25%. W krajach takich jak Szwajcarii, Norwegia czy też Islandia wskaźnik ten wynosił około 2%. W Polsce brakuje mieszkań do dobrym standardzie. Młodych osób nie stać często na własne mieszkanie więc mieszkają często z rodzicami.

Słaby stan jakości mieszkań potwierdzają także wyniki badania Diagnoza Społeczna 2011. Jak widać na poniższym rysunku duży odsetek polskich gospodarstw domowych nie posiada w mieszkaniach instalacji gazowej. Nie wszyscy mają łazienkę z wanną, lub prysznicem czy też WC spłukiwane wodą.

Rysunek: Frakcja gospodarstw domowych nie posiadających wybranych form instalacji w 2011 roku.
wykres1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Diagnoza Społeczna, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) (2011). Diagnoza społeczna 2011. www.diagnoza.com [20.04.2013].

Jeżeli chodzi o inwestowanie w mieszkania, uważam, że nadal będzie to opłacalne. Z tym, że trzeba przykładać dużą uwagę na jakość nieruchomości i ich lokalizację. Odrębnym tematem są obecne ceny nieruchomości. W wielu miastach mieszkania są obecnie przewartościowane, ale to już temat na odrębną dyskusję.