Kara za użytkowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia

Zdarza się, że developerzy umożliwiają swoim klientom wykańczanie mieszkań w budynkach które nie mają pozwolenia na użytkowanie. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane umieszczono zapis o karach finansowych z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Nielegalne użytkowanie może być związane z brakiem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowania obiektu budowlanego. Często nabywcy nie są jeszcze tak naprawdę właścicielami mieszkań które urządzają, ponieważ nie podpisali z developerem końcowej umowy kupna – sprzedaży.

Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia klientów. Szczególnie jeżeli wcześniej wpłacili już developerowi całą kwotę. Wówczas tak naprawdę może on nie mieć motywacji aby szybko uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Może niesłusznie zwalać winę na niesumiennych urzędników. W tej sytuacji nabywcy narażają się na kary z tytułu użytkowania obiektu budowlanego bez uzyskanego wcześniej pozwolenia. Opisana sytuacja może w szczególności dotyczyć przypadków w których klienci podpisali z developerami umowy przed (29 kwietnia 2012 roku) – to znaczy przed wejściem w życie ustawy developerskiej.

Kara za użytkowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia jest dotkliwa. Wynosi dziesiątki tysięcy złotych. Jest ilorazem stawki opłaty 500 zł, współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Nie zgadzajcie się na żadne wcześniejsze odbiory mieszkań od developera. Może on się zasłaniać, że zawsze do tej pory tak robił i nie było żadnych problemów (tzn. po wybudowaniu brał całość sumy, dawał klucze aby ludzie sobie wykańczali mieszkania, następnie uzyskiwał pozwolenie na użytkowanie i następowało podpisanie umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego). To developer powinien być odpowiedzialny za uzyskanie stosownych pozwoleń. Do tego czasu powinien ponosić koszty utrzymania budynku. Zdarza się, że developer w swojej ofercie podaje określony termin oddania mieszkań. Trzeba się upewnić, ponieważ może on pod tym pojęciem rozumieć termin oddania kluczy i pobrania całej kwoty bez uzyskanego pozwolenia na użytkownie i bez popisania końcowej umowy kupna –sprzedaży. Następnie developer dopiero czeka na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Klienci mogą czekać ładnych kilka miesięcy na uzyskanie pozwolenia i na podpisanie aktu notarialnego. Lepiej na początku w umowie przedwstępnej zobowiązać developera do uzyskania zgody na użytkowanie i do podpisania końcowej umowy kupna sprzedaży mieszkania z uzyskanym wcześniej pozwoleniem. Jednocześnie należy w umowie przedwstępnej podać datę do której powinno nastąpić wspomniane podpisanie końcowej umowy kupna – sprzedaży poprzedzone wcześniejszym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code