Dopłaty do domów energooszczędnych

Ktoś zadał w wyszukiwarce pytanie dotyczące dopłat do domów energooszczędnych. Najprawdopodobniej chodziło mu o dopłaty do kredytów na budowę domu energooszczędnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW. Program zakłada, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW”. Możliwe będzie uzyskanie dopłaty do kredytu na budowę domu lub mieszkania przez developera lub spółdzielnię. Warunkiem koniecznym będzie uzyskanie przez developera, spółdzielnię potwierdzenia że projekt spełnia wymagania NGOŚiGW.

W grę nie wchodzi otrzymanie dopłat na przebudowę czy też rozbudowę domu. Z dotacji ze środków NFOŚiGW można skorzystać wyłącznie w celu budowy nowego domu, mieszkania spełniającego warunki energooszczędności.
Z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy, lub zakupu domu jednorodzinnego czy też mieszkania. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane jest:

1. zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku oraz materiałów izolacyjnych, posadzek oraz okien i drzwi;
2. zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
3. zakup i montaż instalacji ogrzewania oraz instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

Natomiast kredyt z dotacją nie może być przeznaczone na wykończenie domu, mieszkania.
To jest w skrócie. Szczegóły znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:www.nfosigw.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code