Coraz trudniej o kredyt bez wkładu własnego – KNF zaostrza procedury kredytowe

Nowelizacja rekomendacji S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami hipotecznymi z dnia 18 czerwca 2013 roku wprowadziła obostrzenia dotyczące wskaźnika LtV. Wskaźnik wyraża stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpiecznie. W przypadku kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV w momencie udzielenia kredytu nie powinna przekraczać poziomu:
a) 80% lub,
b) 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona,
lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku
bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych
Skarbu Państwa lub NBP,

przy czym:

– dla kredytów hipotecznych zaciągniętych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie
powinna przekraczać poziomu 95%,
– dla kredytów hipotecznych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika
LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%,
– dla kredytów zaciągniętych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika
LtV nie powinna przekraczać poziomu:
a) 85% lub,
b) 90% w przypadku, gdy część kredytu przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona,
lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie. Zabezpieczenie może być np. w formie
blokady środków na rachunku bankowym.

Rekomendacja mówi ponadto, że bank powinien wykazać zasadność przyjęcia maksymalnego poziomu wskaźnika LtV dla danego typu zabezpieczenia na podstawie własnych danych empirycznych lub obiektywnych analiz zewnętrznych. Ponadto rekomendacja mówi, że bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów na okres nie dłuższy niż 25 lat. Najdłuższy możliwy czas spłaty nie może przekraczać 35 lat. Współczynnik Dtl wyrażającego stosunek zobowiązań do dochodów netto w żadnym wypadku nie może przekroczyć 50%. Natomiast dla osób gorzej zarabiających tolerancja jest jeszcze mniejsza – dla dochodów mniejszych od średniej w danym regionie współczynnik Dtl nie może przekroczyć 40%.

3 thoughts on “Coraz trudniej o kredyt bez wkładu własnego – KNF zaostrza procedury kredytowe

 • July 2, 2017 at 7:22 pm
  Permalink

  Posiadanie wkładu własnego ma jedną niezaprzeczalną zaletę – mniejszy kredyt, mniejsze odsetki 🙂

  Reply
 • December 10, 2015 at 9:26 am
  Permalink

  Wszystko w interesie kredytobiorców, aby ich chronić. Gdzie był KNF, gdy banki udzielały kredytów we frankach szwajcarskich kiedy frank kosztował 2 zł. Te regulacje prowadzą do napędzania klientów parabankom.

  Reply
 • July 21, 2013 at 7:24 pm
  Permalink

  Coraz trudniej o kredyt. Co prawda spada wibor, ale z drugiej strony banki podnoszą ostatnio marże. Do tego dochodzą jeszcze obostrzenia dotyczące konieczności posiadania wkładu własnego. Mieszkania na pewno stanieją, ponieważ coraz mniej osób będzie mogło sobie na nie pozwolić.
  Już teraz się okazuje, że Polacy wybierają coraz mniejsze mieszkania.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code