Co powinieneś wiedzieć zanim skorzystasz z usług geodety?

wytyczanie budynkuWpis ten dedykuje osobom rozpoczynającym budowę domu.  Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, po zgłoszeniu rozpoczęcia prac budowlanych należy wytyczyć budynek na działce.  Zalecam rozwagę przy wyborze geodety.  Niektórzy ludzie chcąc zaoszczędzić na kosztach usługi geodezyjnej biorą znajomego, lub kogoś z rodziny kto wytyczy budynek „po znajomości”. Zawód geodety wiąże się ze stosunkowo wysokim ryzykiem popełnienia błędu. Jeżeli geodeta pomyli się i wytyczy budynek niezgodnie z zatwierdzonym projektem to konsekwencje dla inwestora będą bardzo przykre.

W przypadku tego rodzaju problemu można poprosić o interwencje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ale co z tego. Będzie problem z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym przed zatrudnieniem geodety należy upewnić się czy posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz na jaką kwotę jest ubezpieczony.

Fakt wykonania prac geodezyjnych wraz z danymi geodety powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Słyszałem o przypadku, kiedy pewna osoba kupiła dom który jeszcze nie został oddany do użytkowania. W dzienniku budowy brakowało wpisu geodety. Był problem z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zdarza się, że kiedy obrys wybudowanego budynku nie pokrywa się z obrysem zaznaczonym w projekcie, geodeta zwala winę na kierownika budowy, który zatwierdził wytyczenie budynku. Może być także sytuacja, że na mapie obrys budynku jest zgodny z projektem. Wtedy szanse udowodnienia że paliki zostały źle wbite, są niewielkie. Geodeta może stwierdzić, że po wytyczeniu paliki zostały przez kogoś przesunięte. Najbezpieczniej jest wziąć firmę budowlaną, która bierze odpowiedzialność za kierownika i geodetę. W przypadku problemów ze źle wytyczonym budynkiem geodeta będzie zwalał winę na kierownika który nie sprawdził. Z kolei kierownik może się zasłaniać że podczas jego nieobecności ktoś złośliwie poprzestawiał paliki. W związku z tym najlepiej sporządzić protokół przekazania działki firmie budowlanej na czas trwania budowy. Od tego czasu działka jest do ich dyspozycji i oni odpowiadają za kradzieże, poprzestawiane paliki itd. Jeżeli firma budowlana będzie miała obowiązek zorganizowania kierownika budowy i geodety, wówczas zminimalizujemy ryzyko przerzucania odpowiedzialności pomiędzy geodetą, kierownikiem budowy a inwestorem.

One thought on “Co powinieneś wiedzieć zanim skorzystasz z usług geodety?

  • June 11, 2017 at 2:29 pm
    Permalink

    Ważne spostrzeżenie. Nikt na to nie zwraca uwagi. Każdy bierze geodetę po znajomości po najniższym kosztem bez rachunku, a potem nie wiadomo do kogo mieć pretensje.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code