Co musisz wiedzieć biorąc kredyt na budowę domu?

Otrzymanie kredytu na budowę domu wymaga zazwyczaj więcej zachodu i formalności niż w przypadku kredytu na kupno mieszkania. Nie da się ustanowić zabezpieczenia w postaci hipoteki na niewybudowanej nieruchomości. Decyzja o przyznaniu kredytu oraz wypłacie kolejnych transz wymaga większej ostrożności ze strony banku niż w przypadku kredytu na kupno gotowej nieruchomości. To wszystko powoduje, że bank wymaga od klienta większej ilości dokumentów. Poniżej wymieniam szereg zmiennych które musisz wziąć pod uwagę porównując różne oferty kredytów na budowę domu.

Pierwszym z nich jest wysokość oprocentowania kredytu. Na oprocentowanie składa się stawka bazowa, najczęściej jest to WIBOR 3M. Niektóre banki stosują WIBOR 6M. WIBOR jest definiowany jako koszt pozyskania pieniądza przez banki na rynku międzybankowym. Drugą składową oprocentowania jest marża kredytu. Stawka bazowa plus marża kredytu mają wpływ wysokość raty kredytu. Skoro jesteśmy już przy racie, banki oferują stałe raty lub raty malejące.

Kolejnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę jest prowizja za udzielenie kredytu. Niektóre banki oferują kredyty bez prowizji. W zamian oczekują wykupienia dodatkowych produktów – na przykład drogiego ubezpieczenia.

Dowiedz się jaki jest maksymalny dopuszczalny LtV w danym banku. LtV jest to współczynnik pokazujący kwotę kredytu do wartości nieruchomości zabezpieczonej kredytem hipotecznym. Obecnie trudno uzyskać kredyt jeżeli wskaźnik LtV przekracza 80% Jeżeli wartość kredytu do docelowej wartości nieruchomości przekracza 80% wówczas banki oczekują dodatkowego zabezpieczenia.

Sprawdź jak wygląda kwestia opłaty za wycenę nieruchomości. Czy bank pobiera opłatę lub ewentualnie oczekuje przedstawienia wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę przed uruchomieniem kredytu hipotecznego. Czasami jest i tak, że bank w umowie zastrzega że kredytobiorca co roku będzie przynosił do banku aktualną wycenę kredytowanej nieruchomości.

Dowiedz się jaki jest warunek wypłaty transzy kredytu. Sprawdź czy bank warunkuje wypłatę transzy od inspekcji na budowie celem sprawdzenia postępu prac. Czy każda inspekcja jest płatna przez kredytobiorcę. Sprawdź czy bank żąda faktur potwierdzających zakup określonych materiałów lub usług. Niektóre banki wyznaczają limity dotyczące wypłaty transzy. Zastrzegają sobie w umowie że stosunek wartości transzy do wartości całego kredytu nie może przekroczyć określonej wielkości. Dowiedz się, czy jest możliwość możliwość otrzymania w gotówce części zainwestowanych wcześniej środków (jeżeli tak to na jakich zasadach).

Na samym początku dowiedz się jakich dodatkowych zabezpieczeń oczekuje bank przed podpisaniem umowy kredytowej i uruchomieniem kredytu. Zabezpieczeniami których bank może przykładowo żądać w celu minimalizacji problemów z terminową spłatą kredytu są: kupno ubezpieczenia na wypadek śmierci, kupno ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie nieruchomości, ustanowienie dodatkowego kredytobiorcy, zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej.

Dowiedz się jakich innych opłat dodatkowe żąda bank oraz jaki jest maksymalny czas na zamianę części budowlanej na hipoteczną (ustanowienie hipoteki). Jest to ważne aby do tego czasu zdążyć z zakończeniem budowy i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. Nie można ustanowić hipoteki na nieskończonym budynku. Bank zazwyczaj do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w księdze wieczystej będzie pobierał wyższą marżę.

Istotna jest także szybkość uruchomienia kredytu. Tutaj niestety trudno o wiążącą informację ze strony banku na ten temat.

Tak przy okazji, oferty kredytów znajdziesz tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code