Ważna wskazówka dla wynajmujących mieszkania

Rozmawiałem dzisiaj z osobą, która szuka najemców. Mieszkanie stoi puste. Lokatorzy wyprowadzili się przed czasem. Właścicielka martwi się czy najemcy popłacili rachunki za wodę, prąd i gaz. Tutaj pojawia się bardzo ważna rada dotycząca zarządzania najmem. Najlepiej, aby rachunki przychodziły na adres zamieszkania wynajmującego. Wtedy wynajmujący osobiście płaci rachunki. Następnie spotyka się co miesiąc z lokatorami w wynajmowanym mieszkaniu i rozlicza się z opłat za media na podstawie rachunków. W przeciwnym razie może się okazać, że lokatorzy będą się tłumaczyć, że nie dostali rachunków czy też nie wiedzieli o nich i w związku z tym nie uregulowali ich. Tym czasem w skrzynce będzie cały stos rachunków.

Pytanie internauty – Co to jest zużycie naturalne lokalu?

Ktoś zadał pytanie w wyszukiwarce co to jest normalne zużycie lokalu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), mówi, że po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Kodeks mówi także że najemca powinien przez czas trwania najmu używać wynajętej rzeczy w sposób określony w umowie. Jeżeli umowa nie określa sposobu użytkowania. Wówczas osoba powinna użytkować dany przedmiot w sposób odpowiadający właściwościom i jego przeznaczeniu.

Jak to rozumieć? Jeżeli ktoś używa lokalu zgodnie z przeznaczeniem i kolor wykładziny, ścian wyblaknie wówczas jest to normalne zużycie. Z kolei jeżeli np. najemca urządza na podłodze zapasy w kisielu, jeździ na łyżwach po parkiecie czy też odbija trepy na ścianach to wówczas nie można mówić o właściwym użytkowaniu. To samo dotyczy sytuacji kiedy używa rzeczy w sposób który nie odpowiada jej właściwościom. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy np. najemca dopuszczał do sytuacji, że na kanapie którą dostał w użytkowanie spało kilka osób na raz czy też pozwalał nocować na meblach które nie były przeznaczone do spania i doprowadziło to do szybszego zniszczenia rzeczy.

Jednym słowem normalne zużycie to zużycie które powstało mimo właściwego użytkowania przedmiotu oraz wykonywania wskazanych konserwacji. Do normalnego zużycia nie można zaliczać uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, braku konserwacji itd.