Jak ogród wpływa na wartość domu?

Dobre zaprojektowanie i utrzymanie ogrodu potrafi znacząco poprawić wartość nieruchomości. Raport Global Garden 2011 przygotowany przez Husqvarna przedstawia wyniki badań mających za zadanie pomóc w oszacowaniu wpływu jakości utrzymania ogrodu na wartość nieruchomości. 70% pośredników nieruchomości uważało, że zaniedbany ogród obniża ceny nieruchomości przez o 5-15%. Kolejnych 17% uważało, efekt obniżki ceny może być nawet wyższy. Podczas badania utworzono dwie grupy eksperymentalne. Pierwszej grupie przedstawiono zdjęcia domów z pięknie utrzymanymi ogrodami. Drugiej grupie przedstawiono te same domy z ogrodami już nie tak efektownie utrzymanymi jak te w pierwszej grupie. Pierwsza grupa przypisywała średnio 26% wyższą wartość rynkową niż druga grupa tym samym domom. Poniżej znajdują się te atrybuty ogrodów, które zdaniem respondentów najbardziej determinują wartość nieruchomości.

1. Zadbany trawnik
2. zapraszająca, przyciągająca uwagę powierzchnia
3. Kamienne ścieżki i chodniki
4. drzewa ozdobne
5. Krzewy ozdobne
6. Zadbany żywopłot
7. ładnie zaprojektowane kwietniki
8. oczko wodne
9. Praktyczna budka na akcesoria ogrodowe
10. drzewa owocowe

Źródło: Global Garden Report 2011 http://corporate.husqvarna.com/files/Global_Garden_Report_2011.pdf

Jakie mieszkania sprzedają się najszybciej?

Ostatnio trafiłem na interesujące wyniki badań dotyczące prawdopodobieństwa powtórnej sprzedaży mieszkania nabytego po 2000 roku (Foryś I., Modele aktuarialne w analizie powtórnych sprzedaży na lokalnym rynku mieszkaniowym (w:) Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku (red.), A. Nalepka, s. 303-314) Badanie przeprowadzono w jednej ze spółdzielni mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim. Analizowano wpływ następujących zmiennych na prawdopodobieństwo powtórnej sprzedaży mieszkania: ilość pokoi, rodzaj prawa do lokalu oraz piętro na którym znajduje się mieszkanie. Okazało się, że mieszkania małe sprzedają się szybciej na rynku, jest w nich większa rotacja właścicieli.

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali zazwyczaj szybciej sprzedawali swoje mieszkania niż osoby posiadające odrębną własność lokalu. Mediana czasu sprzedaży odrębnej własności lokalu wyniosła 2432 dni, natomiast spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 1496 dni.

Jako kolejną zmienną, analizowano lokalizację mieszkania w budynku, przyjmując parter oraz kolejne piętra jako kolejne grupy analizy. Największe zróżnicowanie występuje w grupie mieszkań zlokalizowanych na trzecim i czwartym piętrze. Połowa mieszkań, na parterze oraz na czwartym piętrze sprzedaje się po około pięciu latach, na pozostałych piętrach po trzech latach. Mieszkania parterowe i na ostatniej kondygnacji sprzedawały się wolniej i rzadziej dochodziło do transakcji.

Jak otoczenie potrafi negatywnie wpłynąć na wartość nieruchomości?

Jest kilka kluczowych elementów otoczenia które mogą zarówno pozytywnie jak i negatywnie wpłynąć na wartość nieruchomości.

Dzisiaj skoncentruje się na czynnikach otoczenia negatywnie wpływających na wartość nieruchomości

Jednym z takich negatywnych czynników jest z sąsiedztwo nieruchomości zatruwające powietrze, glebę, wodę: może to być np. zakład produkcyjny oczyszczalnia ścieków, wysypisko czy też niefrasobliwi sąsiedzi którzy zatruwają środowisko np. paląc śmieci, mając nieszczelne szamba itd.

Kolejnym negatywnym czynnikiem są nadajniki które przyczyniają się do powstania elektroskażeń. Polecam bardzo interesujący materiał http://www.iddd.de/. Trudno dziwić się ludziom, którzy nie chcą masztów telefonii komórkowej w swojej okolicy. Już nawet nie chodzi o to, czy zainstalowane na nich nadajniki szkodzą czy też nie. Chodzi o coś innego. Wartość nieruchomości w tym okolicach traci na atrakcyjności. To z kolei powoduje Read more

Pytanie internauty – Co to jest zużycie naturalne lokalu?

Ktoś zadał pytanie w wyszukiwarce co to jest normalne zużycie lokalu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), mówi, że po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Kodeks mówi także że najemca powinien przez czas trwania najmu używać wynajętej rzeczy w sposób określony w umowie. Jeżeli umowa nie określa sposobu użytkowania. Wówczas osoba powinna użytkować dany przedmiot w sposób odpowiadający właściwościom i jego przeznaczeniu.

Jak to rozumieć? Jeżeli ktoś używa lokalu zgodnie z przeznaczeniem i kolor wykładziny, ścian wyblaknie wówczas jest to normalne zużycie. Z kolei jeżeli np. najemca urządza na podłodze zapasy w kisielu, jeździ na łyżwach po parkiecie czy też odbija trepy na ścianach to wówczas nie można mówić o właściwym użytkowaniu. To samo dotyczy sytuacji kiedy używa rzeczy w sposób który nie odpowiada jej właściwościom. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy np. najemca dopuszczał do sytuacji, że na kanapie którą dostał w użytkowanie spało kilka osób na raz czy też pozwalał nocować na meblach które nie były przeznaczone do spania i doprowadziło to do szybszego zniszczenia rzeczy.

Jednym słowem normalne zużycie to zużycie które powstało mimo właściwego użytkowania przedmiotu oraz wykonywania wskazanych konserwacji. Do normalnego zużycia nie można zaliczać uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, braku konserwacji itd.