Jak wyglądają marże kredytów hipotecznych w 2018 roku?

Koszty kredytu hipotecznego w dużej mierze zależą od wysokości kredytu, posiadania produktów komplementarnych, wkładu własnego. Przygotowałem krótkie zestawienie, aby potencjalni kredytobiorcy mogli zorientować się w kosztach kredytu. Kalkulację wykonałem na podstawie ofert banków w dniu 8 lutego 2018 roku. Przyjąłem następujące założenia:
– Kwota wnioskowanego kredytu wynosi 240 tys. PLN;
– Docelowa wartość kredytowanego mieszkania wynosi 300 tys. PLN;
– Kredytobiorca posiada wkład własny wynoszący 20% kwoty wnioskowanego kredytu;
– Kredyt jest udzielony na 30 lat;
– Kredyt będzie spłacany w ratach równych;
– Banki stosują różne stawki bazowe, dla wszystkich banków zostały one skalkulowane dla stawki WIBOR 3M. Do tego należy doliczyć wysokość marży – niezmiennej przez cały okres kredytowania;
– Założono, że klient nie będzie korzystał z innych produktów bankowych w banku w którym wnioskuje o kredyt hipoteczny, ponieważ wpływa to na ofertę dotyczącą kredytu hipotecznego i utrudniłoby porównania;
– przy kalkulacjach nie wzięto kosztów takich jak ubezpieczenie pomostowe stosowane przez niektóre banki do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Poniżej znajdują się oferty dotyczące marż i prowizji bankowych oferowanych różnych kredytodawców. W stosunku do ofert które były jeszcze kilka lat temu, obecnie marże kredytów są bardzo wysokie. Były czasy, że marże oscylowały w okolicach 1%. Wtedy z kolei koszt pieniądza na rynku międzybankowym (stawka WIBOR) była dużo wyższa niż obecnie. W związku z tym w bankach pewnie wyszli z założenia, że obecnie niski WIBOR powoduje, że po podniesieniu marż raty kredytów i tak będą dla wielu kredytobiorców do udźwignięcia. Obawiam się, że WIBOR niedługo pójdzie w górę (jest bliski swojego minimum) w związku z tym osoby które obecnie biorą kredyt muszą liczyć się z faktem, że w niedługim czasie miesięczna rata obecnie zaciągniętego kredytu pójdzie w górę, ponieważ zależy od zmiennej stawki WIBOR.

Tabela: Wyszczególnienie ofert kredytów hipotecznych oferowanych przez wybrane banki

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert powyższych kredytodawców

P.S.: Na temat konstrukcji oprocentowania pisałem w moim poradniku “Jak znaleźć i kupić mieszkanie?”. Tam też znajdziecie szablon pozwalający porównać całkowite koszty kredytów hipotecznych oferowanych przez różne banki.

Co musisz wiedzieć biorąc kredyt na budowę domu?

Otrzymanie kredytu na budowę domu wymaga zazwyczaj więcej zachodu i formalności niż w przypadku kredytu na kupno mieszkania. Nie da się ustanowić zabezpieczenia w postaci hipoteki na niewybudowanej nieruchomości. Decyzja o przyznaniu kredytu oraz wypłacie kolejnych transz wymaga większej ostrożności ze strony banku niż w przypadku kredytu na kupno gotowej nieruchomości. To wszystko powoduje, że bank wymaga od klienta większej ilości dokumentów. Poniżej wymieniam szereg zmiennych które musisz wziąć pod uwagę porównując różne oferty kredytów na budowę domu.

Pierwszym z nich jest wysokość oprocentowania kredytu. Na oprocentowanie składa się stawka bazowa, najczęściej jest to WIBOR 3M. Niektóre banki stosują WIBOR 6M. WIBOR jest definiowany jako koszt pozyskania pieniądza przez banki na rynku międzybankowym. Drugą składową oprocentowania jest marża kredytu. Stawka bazowa plus marża kredytu mają wpływ wysokość raty kredytu. Skoro jesteśmy już przy racie, banki oferują stałe raty lub raty malejące.

Kolejnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę jest prowizja za udzielenie Read more

Kilka przydatnych stron o tematyce finansowej

kiedykasa.pl/ serwis pozwalający oszacować czas realizacji przelewów bankowych

wktorymbanku.pl/ serwis umożliwiający identyfikację oddziału banku według numeru konta bankowego

alertfinansowy.pl/ serwis informacyjno-interwencyjny, dotyczący finansów

aukcjekredytowe.pl serwis w którym banki licytują kredyt. Zwycięża ten który oferuje osobie poszukującej kredytu najlepsze warunki.

kupfranki.pl/ serwis osób spłacających kredyty walutowe. Celem założycieli jest stworzenie silnej grupy o jak największym potencjale nabywczym franka szwajcarskiego.

walutomat.pl serwis umożliwiający wymianę walut bezpośrednio między użytkownikami z pominięciem banków i kantorów.

Porównywarka kredytów hipotecznych oraz innych usług finansowych

Coraz trudniej o kredyt bez wkładu własnego – KNF zaostrza procedury kredytowe

Nowelizacja rekomendacji S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami hipotecznymi z dnia 18 czerwca 2013 roku wprowadziła obostrzenia dotyczące wskaźnika LtV. Wskaźnik wyraża stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpiecznie. W przypadku kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV w momencie udzielenia kredytu nie powinna przekraczać poziomu:
a) 80% lub,
b) 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona,
lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku
bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych
Skarbu Państwa lub NBP,

przy czym:

– dla kredytów hipotecznych zaciągniętych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie
powinna przekraczać poziomu 95%,
– dla kredytów hipotecznych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika
LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%,
– dla kredytów zaciągniętych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika
LtV nie powinna przekraczać poziomu:
a) 85% lub,
b) 90% w przypadku, gdy część kredytu przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona,
lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie. Zabezpieczenie może być np. w formie
blokady środków na rachunku bankowym.

Rekomendacja mówi ponadto, że bank powinien wykazać zasadność przyjęcia maksymalnego poziomu wskaźnika LtV dla danego typu zabezpieczenia na podstawie własnych danych empirycznych lub obiektywnych analiz zewnętrznych. Ponadto rekomendacja mówi, że bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów na okres nie dłuższy niż 25 lat. Najdłuższy możliwy czas spłaty nie może przekraczać 35 lat. Współczynnik Dtl wyrażającego stosunek zobowiązań do dochodów netto w żadnym wypadku nie może przekroczyć 50%. Natomiast dla osób gorzej zarabiających tolerancja jest jeszcze mniejsza – dla dochodów mniejszych od średniej w danym regionie współczynnik Dtl nie może przekroczyć 40%.

Jak kupić mieszkanie które uratuje Tobie życie – recenzja książki

Dzisiaj chciałem podzielić się refleksjami które nasunęły mi się po przeczytaniu ebooka Arkadiusza Zielaznego pt: Jak kupić mieszkanie które uratuje Tobie życie.

Pierwsza sprawa to tytuł przyciągający uwagę. Moim zdaniem jest trochę naciągnięty.
Uratować życie może apteczka, gaśnica, umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Tytuł np. Jak kupić bezpieczny dom byłby bardziej odpowiedni.

Na początku zawiera kilka ciekawych spostrzeżeń i jednocześnie ważnych informacji dotyczących wyboru lokalizacji, kwestii kosztów eksploatacji, kwestii kredytu, wyboru biura nieruchomości.

Moim zdaniem najbardziej wartościową częścią zawierająca dużo cennych informacji jest podrozdział dotyczący odbioru oraz wykończenia mieszkania.

Autor obiecuje, że w książce pokaże jak w ciągu kilku miesięcy można spłacić sporą część zaciągniętego kredytu. Jest to tak samo mało realistyczne jak zarobienie fortuny w MLM.
Nie mniej jednak książka na pewno pomoże laikowi uniknąć wielu poważnych błędów związanych z kupnem mieszkania. Cena jest jednak trochę zbyt wygórowana, ale to jest moja prywatna opinia i oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić.

Dopłaty do domów energooszczędnych

Ktoś zadał w wyszukiwarce pytanie dotyczące dopłat do domów energooszczędnych. Najprawdopodobniej chodziło mu o dopłaty do kredytów na budowę domu energooszczędnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW. Program zakłada, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW”. Możliwe będzie uzyskanie dopłaty do kredytu na budowę domu lub mieszkania przez developera lub spółdzielnię. Warunkiem koniecznym będzie uzyskanie przez developera, spółdzielnię potwierdzenia że projekt spełnia wymagania NGOŚiGW.

W grę nie wchodzi otrzymanie dopłat na przebudowę czy też rozbudowę domu. Z dotacji ze środków NFOŚiGW można skorzystać wyłącznie Read more

Zwróć uwagę na rozbieżności w tym co mówi sprzedający

Niedawno oglądałem dom do sprzedania. Bardzo piękna nieruchomość. W pewnym momencie spytałem o kwestie zadłużenia nieruchomości. (Uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące kwestii własnościowych, stanu zadłużenia absolutnie nie zwalnia kupujących z obowiązku sprawdzenia wszelkich dokumentów). Właściciel powiedział, że kilka lat temu zaciągnął kredyt we franku szwajcarskim na remont i rozbudowę domu. (W międzyczasie frank zdrożał i kwota którą właściciel jest winien bankowi wzrosła o około jedną trzecią). Mówiąc o zaciągniętym kredycie właściciel powiedział, że uzyskał go w banku X (tutaj padła nazwa pewnego banku) i pozyskuje taniej franki w banku Y (tutaj padła nazwa określonego banku). Jednym w słowem korzysta z możliwości samodzielnego zakupu walut. W innym banku ma kredyt walutowy a w innym samodzielnie kupuje waluty na spłatę kredytu.

Następnie przeszedłem do zadawania kolejnych pytań. Spytałem ile kosztuje Read more

Jak wyglądają koszty kredytów hipotecznych w 2014 roku?

Na początku 2014 marże kredytów hipotecznych oscylują w granicach 1,50%. Bardzo często trzeba doliczyć prowizję w wysokości 2% kwoty zaciągniętego kredytu. Jeszcze kilka lat temu można było uzyskać marże w granicach 1%. Wszystko to z powodu niskiego WIBOR-u. Prawdopodobnie banki wychodzą z założenia, że skoro WIBOR jest niski to mogą dodatkowo zarobić na wyższych marżach. Problem w tym, że marże kredytu negocjuje się na cały okres trwania kredytu. Natomiast jeżeli chodzi o WIBOR czy LiBOR jego wysokość jest zmienna. Może wzrosnąć. Niski koszt pozyskania kapitału w postaci WIBOR-u czy LIBOR-u w połączeniu z wysokimi marżami banków w długim okresie może być zgubny dla klientów.

Z początkiem roku zniknęły kredyty na 100% wartości nieruchomości. Poniżej znajduje się zestawienie pokazujące tendencje w cennikach kredytów hipotecznych. Problem z ofertami przedstawianymi w porównywarkach czy też na stronach internetowych banków polega na tym, że banki podają widełki cen. Przykładem może być mBank. Na swojej stronie podaje prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego od 0-4%. Aby poznać ostateczny koszt kredytu trzeba skontaktować się z doradcą.

Bywa i tak, że banki podają l niską marżę którą bardzo często klientowi będzie trudno uzyskać. Przykładem może być Bank Zachodni WBK. W Banku Zachodnim WBK są bardzo duże rygory dotyczące liczenia zdolności kredytowej. Wysokość marży podana jest przy założeniu, że klient będzie posiadał komplementarne produkty banku. Dosyć liberalnie do kwestii zdolności kredytowej podchodzi bank PKO BP.

Tabela: Wyszczególnienie ofert kredytów hipotecznych oferowanych przez wybrane banki

Nazwa banku

Marża

Prowizja

Wymagany minimalny wkład własny

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu

ING

1,65%

2,20%

20%

2,00%

PKO BP

1,30%

brak

5%

1,50%

BGŻ

1,85%

4,00%

20%

2,00%

Credit Agricole

1,34%

2,00%

10%

2,00%

Bank Zachodni WBK

1,49%

2,00%

10%

brak

BOŚ

1,55%

1,50%

5%

2,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert powyższych kredytodawców

Mity na temat kredytów we frankach

Często słychać głosy, że konsumenci podpisywali oświadczenie że rozumieją ryzyko związane z zaciągnięciem kredytu walutowego, więc nie powinni mieć pretensji do banku. To jest trochę tak jakby klient kupił samochód w komisie i podpisał, że zna ryzyko że nabyty samochód może się zepsuć. Potem okazałoby się, że samochód ma jakąś poważną wadę której konsument nie był w stanie odkryć w momencie zakupu ponieważ nie zna się na motoryzacji. Udałby się z powrotem do sprzedającego celem odzyskania pieniędzy, a sprzedający powiedziałby, że nie zwróci ponieważ klient podpisał klauzulę że rozumie ryzyko. Prawo w takich przypadkach chroni konsumenta. Od razu taki sprzedawca miałby problemy. Dlaczego w przypadku banku ma być inaczej niż w przypadku handlarza samochodami? Czy na pewno sprzedawcy którzy proponowali kredyty przy kursie franka 2,00-2,20 PLN mówili wyraźnie że frank jest „nienaturalnie tani”.

Kolejna opinia powtarzana w mediach – Kredyty walutowe są spłacane regularnie nie ma tutaj różnicy w zaległościach pomiędzy osobami biorącymi kredytu walutowe i złotowe. Może i tak, ale co będzie jak ktoś zechce sprzedać nieruchomość kiedy jego zobowiązanie względem banku wzrosło. Te raty może będą nieco niższe niż raty złotowe z tym, że kredytobiorca nigdy tego kredytu nie spłaci ponieważ jego dług urósł od czasu kiedy kurs franka zaczął rosnąć w stosunku do kursu przy którym uruchamiany był kredyt.

Tutaj kolejny argument za niepomaganiem “frankowiczom” przywoływany w dyskusji  – Ja wziąłem droższy kredyt w złotówkach aby kupić mieszkanie i nikt mi nie dopłaci, może też powinienem strajkować. Rolnicy, górnicy strajkują. W głowach im się przewraca, ja też powinienem strajkować ponieważ mi nikt nie dopłaca do mojego biznesu, do pensji itd. Jest w tym dużo dezinformacji i manipulacji. Tak naprawdę jest to napuszczanie jednych grup społecznych na drugie. W tych przypadkach protestującym wcale nie chodzi o zyskanie dopłat kosztem innych grup społecznych. W naszym państwie wiele dziedzin jest chorych i źle funkcjonuje. To nie znaczy, że mamy zostawić sytuację taką jaka jest i nikomu absolutnie nie pomagać.

 Tutaj argument przytaczany przez obrońców banków – Przy ewentualnym przewalutowaniu kredytów banki poniosą stratę co może doprowadzić do upadku niektórych z nich.  Wszyscy podatnicy będą musieli dopłacić do tego. Jeżeli poniosą stratę to trudno. Banki są przedsiębiorstwami. Ryzyko strat jest wpisane w naturę przedsiębiorczości. To właściciel biznesu poniesie koszty. Czy przy upadku piekarni, zakładu szewskiego, zakładu pracy chronionej ktoś z polityków płacze i mówi o konieczności dotowania zakładu. Poza tym banki mają ogromne zyski. Najuczciwsze rozwiązanie to przewalutowanie kredytów hipotecznych na złotowe po kursie z dnia kiedy kredyt był zaciągnięty. Następnie kredytobiorca powinien wyrównać bankom kwotę wynikającą z niższego oprocentowania jaką bank otrzymałby gdyby udzielił kredytu w złotówkach. Dyskutując o przewalutowaniu nie można mówić o stracie, po prostu banki nie osiągnął oczekiwanych w przyszłości  dochodów.

Co sądzicie na ten temat. Czekam na Wasze opinie.

A Franek rośnie i rośnie…

Zła wiadomość dla osób, które kilka lat temu brały kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Niektórzy twierdzą, że frank osiągnie cenę 3,5 zł.
Kilka lat temu kiedy pisałem ebooka – (Jak znaleźć i kupić mieszkanie?
czyli Praktyczny przewodnik, który wyjaśni jak poruszać się po rynku nieruchomości mieszkaniowych) ostrzegałem przed pochopnym zaciąganiem kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.

Czy raty kredytów we frankach szwajcarskich spadną?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego, które stanowi koszt udostępnienia pieniądza składa się z dwóch części – marży kredytowej oraz rynkowej stopy procentowej. Pierwsza składowa jest określona w umowie przez bank i zazwyczaj jest niezmienna przez cały okres kredytu. Natomiast rynkowa stopa procentowa jest zmienną częścią oprocentowania, ponieważ nie zależy bezpośrednio od banku tylko od rynku na którym działa bank. Poszczególne instytucje bankowe funkcjonujące na rynku mogą posiadać w różnych okresach nadpłynność gotówki lub brak płynności gotówki. W związku z tym pożyczają sobie nadwyżki. Koszt takiej pożyczki jest określony przez stopę referencyjną. Jeśli klient zaciąga kredyt w złotówkach, zmienną część oprocentowania kredytu pełni stopa WIBOR. WIBOR to rynkowa stopa procentowa, po jakiej instytucje finansowe pożyczają sobie krajową walutę na polskim rynku międzybankowym. Banki mogą udzielać sobie pożyczek na różne okresy. WIBOR 3M oznacza stopę procentową po jakiej instytucje finansowe pożyczają sobie walutę na polskim rynku międzybankowym na okres trzech miesięcy.

Kredyty walutowe także oparte są na podobnych zasadach. Składają się z marży kredytowej oraz rynkowej stopy procentowej po jakiej banki pożyczają sobie daną walutę na okres trzech miesięcy. Pierwsza składowa którą jest marża jest zazwyczaj niezmienna przez cały okres kredytu. W przypadku kredytów zaciągniętych we franku szwajcarskim, zmienną część oprocentowania kredytu stanowi stopa procentowa LIBOR 3M (CHF).
Na wysokość raty kredytu walutowego wpływają trzy składniki:

1. Koszt pieniądza na rynku międzybankowym. W przypadku franków szwajcarskich jest to LIBOR, natomiast
w przypadku kredytów w euro jest to EURIBOR;
2. Wysokość marży kredytu;
3. Kurs waluty w której został zaciągnięty kredyt.

Marża jest zazwyczaj stała przez cały okres kredytowania (chyba, że bank ustalił z kredytobiorcą zapis w umowie który mówi, że marża kredytu może ulec zmianie w skutek wzrostu ryzyka nieterminowej spłaty kredytu i chce z tego prawa skorzystać). Jeżeli chodzi o LIBOR 3M (CHF) to jest on w chwili obecnej najniższy w historii. Wynosi obecnie 0,01%. Analizując dane historyczne zazwyczaj średnio wynosił niecałe 3%. Koszt pozyskania franka na rynku bankowym nie będzie niższy. Może być wyższy.

Natomiast jeżeli chodzi o zmiany kursu franka szwajcarskiego to są najniższe w ciągu ostatniego roku. Już z perspektywy trzech czy pięciu lat kurs franka szwajcarskiego jest wysoki. Podobnie z perspektywy 10 czy 30 lat kurs CHF/PLN też jest wysoki. Nie sądzę, aby w najbliższym czasie kurs franka szwajcarskiego znacząco stracił na wartości. Podsumowując to co zostało napisane uważam, że nie ma co liczyć w perspektywie najbliższych kilku lat na spadek raty kredytów we franku szwajcarskim. Oczywiście to jest moja prywatna opinia i życzyłbym wielu zadłużonym we franku, aby moja prognoza się nie sprawdziła.

Kto zyskuje dzięki programowi Rodzina na Swoim

Niektóre banki zaczęły stosować wyższe marże dla kredytów oferowanych w ramach programu Rodzina na Swoim niż dla zwykłych kredytów hipotecznych. Powodowało to sytuację, że część, którą mogłyby zaoszczędzić osoby biorące udział w programie trafiała do banków.

Program Rodzina na Swoim doprowadził do większej dostępności kredytów dla części osób zamierzających nabyć pierwsze mieszkanie. Zazwyczaj jest tak, że im kredyty są bardziej dostępne tym ceny mieszkań rosną. Wzmożone zainteresowanie mieszkaniami na rynku powodowało wyższe ceny mieszkań. Wielu developerów reklamując swoje inwestycje podkreślało informację, że nabywcy kupujący u nich mieszkanie w ramach programu Rodzina na Swoim, są w stanie w ciągu kilku lat oszczędzić kwotę około 50 tys. złotych.

Dzięki temu, że przez część czasu trwania kredytu Państwo dofinansuje im połowę odsetek, spłacą bankowi w ciągu kilku lat około 50 tys. złotych mniej. Wydawałoby się, że to czysty zysk. Pytanie dla kogo. Wyższa marża powoduje, że część tej kwoty oddadzą bankowi. Wyższa cena mieszkań spowodowana wyższym popytem powoduje, że tak naprawdę nabywcy obsługują wyższą kwotę kredytu. Należy dokładnie przeliczyć zyski i straty. Może się okazać, że wraz z zakończeniem programu ceny spadną na tyle, że takie samo mieszkanie będzie można nabyć za cenę około 20 tys. złotych mniej. Niższa cena oznacza mniejszą kwotę potrzebnego kredytu. Z drugiej strony może się okazać, że po zakończeniu programu wielu osobom bank nie udzieli kredytu. Bez pomocy Państwa stracą zdolność do zaciągnięcia kredytu (biorąc nawet pod uwagę niższy kredyt wynikający ze spadku cen mieszkań po zakończeniu programu Rodzina na Swoim).

A może po kredyt na aukcje?

Dzięki Internetowi z czasem upowszechnią się nowe formy pośrednictwa takie jak np. aukcje kredytowe. Potencjalny kredytobiorca otwierając aukcję podaje informacje na temat poszukiwanego produktu finansowego (np. kredytu hipotecznego). Na podstawie określonych przez przez niego parametrów (kwota kredytu, ilość rat, itp.), banki uczestniczące w serwisie składają osobie poszukującej kredytu swoje oferty.

W aukcjach organizowanych przez serwis Aukcje Kredytowe oferta kredytów na razie jest niewielka. Uczestnictwo zgłosiły między innymi następujące banki: Bank BPH, Dom Bank, Bank Millennium, Deutsche Bank, BZ WBK oraz Fortis Bank. Po zamknięciu aukcji zgłoszenie osoby poszukującej kredytu przesłanie jest do wybranego banku. Jednocześnie poszukujący kredytu otrzymuje po zamknięciu aukcji certyfikat z informacjami od serwisu aukcyjnego o ofercie którą jest zainteresowany. Następnie może udać się do najbliższego oddziału banku w celu weryfikacji dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu.

ubezpieczenie kredytu – uwaga na ogólne warunki ubezpieczenia

Wiele mówi się ostatnio o ubezpieczeniach które banki wciskają swoim klientom ubiegającym się o kredyt hipoteczny. Chodzi o ubezpieczenia na wypadek utraty zdolności do spłaty kredytu oraz ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Pojawiają się głosy że bank zarabia na ubezpieczeniu, natomiast w przypadku gdy zaistnieje zdarzenie niepożądane ubezpieczony nie może skorzystać z odszkodowania. Postanowiłem przyjrzeć się ogólnym warunkom ubezpieczenia kredytobiorców od ryzyka utraty pracy i całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu oferowanego przez firmę Read more

„Dom zły” czyli kolejny przykład jak kredyt we frankach dobija pewną rodzinę

dom złyWgospodarce.pl przedstawia historię rodziny która zadłużyła się we frankach szwajcarskich aby wybudować dom. W momencie uruchamiania kredytu frank kosztował 2 PLN. W międzyczasie kurs franka zaczął iść w górę. W związku z tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu drastycznie się zwiększyło. Oburza mnie w tym wszystkim tłumaczenie banku a także instytucji finansowych które tak naprawdę nie działają w interesie klientów tylko w interesie banków. Dlaczego nikt nie wprowadził rekomendacji kiedy ludzie zadłużali się na potęgę przy cenie franka wynoszącej 2 PLN. Dopiero jak kurs zaczął znacząco iść w górę zaczęli wprowadzać rekomendacje w celu ograniczenia kredytów walutowych. Trochę za późno. Udzielający kredytów hipotecznych przy cenie 2 PLN/ 1 CHF dobrze wiedzieli, że frank był w tamtym okresie niedowartościowany. Bank liczył zdolność dla raty kredytu przy założeniu ceny franka 2 PLN. Klienci mogli nie wiedzieć że do symulacji bank przyjął bardzo optymistyczny wariant. Od banku można więcej oczekiwać. Banki dobrze wiedziały na jakie ryzyko wystawiają klientów. Po co teraz to gadanie o interesie depozytariuszy.

Gdyby stopa odsetkowa była na takim poziomie, że ktoś jak w przypadku tej rodziny wziął ponad 430 tys. złotych kredytu i musiałby zwrócić 700 tysięcy to byłaby to lichwa – bezpodstawne wzbogacenie instytucji finansowej kosztem kredytobiorcy. W opisywanym wypadku kurs franka szwajcarskiego wzrósł z 2 złotych (w momencie uruchamiania kredytu) do prawie 3,5 złotego. Instytucje bankowe – no sorry, kurs franka poszedł w górę. Nie mamy na to wpływu. W związku z tym zadłużenie tej rodziny wzrosło z 430 tys. złotych na 700 tysięcy złotych. Bank nie chce umorzyć takiej kwoty. Woli zlicytować nieruchomość. I tak nie odzyska 700 tysięcy złotych. Doprowadzi tylko do niewolniczego uwiązania klienta. Kierownictwo banku tłumaczy, że bank umorzył część kwoty straciłby. Przecież musi działać w interesie depozytariuszy. O żadnej stracie księgowej nie ma tutaj mowy. Bank po prostu miałby niższy zysk.